Odpytovanie a poďakovanie rodičom

Vzor1

Pochválený buď Ježiš Kristus !

Vážený svadobní hostia, dovoľte mi, aby som v mene tu stojaceho ženícha prehovoril k vám pár slov, ktoré pre veľký žiaľ nemôže hovoriť a so svojimi rodičmi sa musí rozlúčiť.
Život sa skladá z detstva a dospelosti. Táto druhá časť života sa obyčajne začína manželským stavom. Aj tu stojaci ženích dnešným dňom začína novú životnú púť. Nevie či bude ružami pokrytá, alebo tŕním posypaná, no dnešným dňom sa predsa len rozhodol z rodičovského domu odísť a tým svoj mládenecký stav ukončiť.

Drahý a milovaný rodičia, predstupujem pred vás so slzami v očiach, keď už vás opúšťam a nový život začínam. „Cti otca svojho i matku svoju! „-takto nám hovorí 4.božie prikázanie, tak aj ja pred odchodom z rodičovského domu predstupujem pred vás s poďakovaním za vašu lásku, starostlivosť i radu, ktorú ste mi preukazovali až do dnešného dňa.
Predstupujem pred vás a prosím o vaše požehnanie, ktoré je po Bohu len vašou cestou dané.

Brat a sestra, moji milí. S vami sa tiež lúčim aj od vás odpustenie prosím. Pán Boh nech sprevádza naše kroky a nech súrodenecká láska trvá medzi nami dlhé roky. To všetko si navzájom prajme a na moju cestu sa aj pobozkajme.

Krstní rodičia, ku vám pristupujem, za vašu lásku pekne vám ďakujem. Vzali ste ma jak na materinské ruky, odniesli ste ma do chrámu božieho a dali ma zmyť od hriechu prvého.Za tú lásku mne preukázanú nech Vám Pán Boh udelí obrovskú odmenu. Na tú moju cestu ruku mi podajte a na rozlúčku bozk mi dajte.

I všetkých príbuzných prosím o odpustenie. Vždy si na mňa v dobrom spomínajte a do chrámu božieho ma sprevádzajte.

Vzor2

Svadobný deň a okolo plno lásky.
Kytica kvetov, myrta voňavá.
Snáď práve teraz spomínaš mamička
na rozcuchané vlásky, prvé krôčiky a nesmelé hlásky.
Viem, koľko nehy si mi dala, nad postieľkou sa skláňala
a pesničkou ma uspávala.

Dnes v bielom stojím pred tebou a čosi sa vo mne zviera,
ďakujem ti mamička láskavá a milá,
snáď viac pochopím, keď sama budem mama,
snáď porozumiem slzám, ktoré spod rias tvojich sa derú
a ústam tvojim hodvábnym úsmev z tváre berú.

A tebe otecko chcem poďakovať
za úprimnosť a lásku, ktorú budem i naďalej potrebovať.

Vám, drahí rodičia, chcem poďakovať za obetavosť, s ktorou ste vychovali z chlapca muža.
Vďaka Vám som spoznal svet, vďaka Vám som sa naučil ľuďom rozumieť.

Ďakujeme Vám za všetko, čo ste nám od malička dali,
že ste nás radi mali a v láske vychovali.
Zo srdca ľutujeme každý planý skutok,
ktorým sme Vám spôsobili zármutok.
Vaše odpustenie nám na cestu manželstva dajte
a v dobrom na nás spomínajte.

Pobozkáte svojich rodičov a potom svojich „novích rodičov“

Vzor3

Moja milovaná mamička!
Dala si mi to najcennejšie a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia. Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojich prvých slov-mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.

Môj milovaný otecko!
Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivosť i za tvoju rodičovskú lásku. Viem, že si sa vždy o mňa staral tak, aby mi nič nechýbalo a ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojich nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.

Milí starí rodičia!
Nastal čas keď sa musím rozlúčiť aj s vami. Ťažké je lúčenie, ale musí to byť, lebo aj písmo sväté hovorí, že opusť najbližších svojich a pridržiavaj sa manželky svojej. Predovšetkým vám ďakujem za vašu lásku a za to že ste mi toľko dobrodenia preukazovali od môjho zrodu až po túto chvíľu. Lúčim sa s vami, s bohom ostávajte a požehnanie mi dajte.

Krstní rodičia moji!
Ďakujem vám za kresťanskú lásku, ktorú ste mi preukazovali, preto sa obraciam k vám a na túto cestu požehnanie žiadam.

Milá moja sestra!
Spolu sme rástli v rodičovskom dome a teraz nadišiel čas, kedy si aj ja založím rodinu. Keď som Ti(vám) niekedy ublížil, tak sa nehnevaj-te a na moju cestu mi požehnanie dajte.

Vzor4

Vážení prítomní, (vedľa seba stoja ženích, rodičia ženícha, nevesta a rodičia nevesty)
prosím o láskavé dovolenie, predniesť vinš kratučký k svadobnej slávnosti, privítať mladí pár, aj Vás milých hostí. Všetci pekne vitajte!

Čo pýtate, tu máte. (ukáže rukou na nevestu)
Pýtate od nás túto mladú devu, vienkom ozdobenú,
pre svojho ženícha, ktorý o ňu žiada,
ktorý po jej boku svoje šťastie hľadá.

A Ty mladý ženích, (hovorí smerom k ženíchovi)
či túto prijímaš, či je toto ona, o ktorú si žiadaš? Ženích:… Áno…

Keď si si už vybral, s pomedzi nás jednu,
prijmi ju láskavo pod svoju ochranu.

Ja som bola o to požiadaná,
od mladej nevesty darček Ti priniesti.
Perečko zelené, ručníček bielený,
aby si jej navždy zostal verný. (pripne ženíchovi pierko a odovzdá vreckovku)

Za prijaté dary, patrí sa odmeniť,
patrí sa i Tebe, nevestu obdariť.
Darček od ženícha je znakom ľúbosti. (ženích dá neveste kyticu, pobozkajú sa a zostanú stáť vedľa seba)

Vzor5

Drahí rodičia, milá rodina. Dnešný deň je pre Vaše deti (mená snúbencov) veľmi krásny a pamätný. Pred vstupom do Božieho chrámu. aby tam prijali sviatostné manželstvo, by Vám chceli poďakovať za život, ktorý ste im dali, za lásku a starostlivosť, ktorou ste ich po celý život obohacovali. Zároveň Vás odprosujú za všetky previnenia a prehrešky, ktorých sa voči Vám dopustili. (mená snúbencov) vážte si jeden druhého a celý Váš spoločný život. Nezabúdajte ani na svojich rodičov, ktorí Vás  s láskou vychovávali. Nech Vás Pán Boh ochraňuje na každom kroku, obdarí Vás láskou, zdravím a Božími milosťami.

Nevesta a potom ženích opakuje: Milí rodičia a krstní rodičia, keď sa teraz odoberáme pred svätý oltár, prosím o požehnanie do nového života. Ďakujem Vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Odpustite mi, že som Vás kedy nahnevala a prosím, Vaše požehnanie na cestu mi dajte.

Nevesta ku „novým rodičom“: Prijmite ma do rodiny ako Vašu dcéru.

A ženích: Ďakujem Vám, že ste ju pre mňa vychovali a za ženu ste mi ju dali.

Krstný rodič: Poprosím rodičov o požehnanie.